แผนการสอนศิลปะ แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

15881

แผนการสอนศิลปะ ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคย โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม
ขอนำ แผนการสอนศิลปะ ป.1 – ม.6  ที่ทางอจท. แจกฟรี ซึ่งเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณทาง
สำนักพิมพ์ อจท. ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลด แผนการสอนศิลปะ ป.1 – ม.6  ในครั้งนี้

ค้นหาแผนการสอนรายวิชาอื่น คลิกที่นี่

แผนการสอนศิลปะ ป.1-ม.6
แผนการสอนศิลปะ ป.1-ม.6

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ศิลปะ ประกอบด้วย

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 1

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.1

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 2

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.2

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 3

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.3

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 4

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.4

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 5

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.5

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ป. 6

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ป.6

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ม. 1

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ม.1

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ม. 2

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ม.2

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ม. 3

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี นาฏศิลป์ ม.3

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ม. 4

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี   ม.4

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ม.4

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ม. 5

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ม.5

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ม.5

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  ม. 6

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี  ม.6

แผนการสอน  หรือแผนการจัดการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ ม.6

วิธีการดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดที่ลิ้งก์นี้  http://www.aksorn.com/download/

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพิมพ์ อจท.