แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย คลิกที่นี่..

11675

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย คลิกที่นี่..

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดที่นี่..ประกอบด้วย แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 4 สาระ ระดับปฐมวัย อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3  แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 4 สาระ บูรณาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และSTEM ทางเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ อจท. ที่อนุเคราะห์แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
4 สาระ ในครั้งนี้

ค้นหาแผนการสอนรายวิชาอื่น คลิกที่นี่

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

 

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 1 ไฟล์ 1

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 1 ไฟล์ 2

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 1 ไฟล์ 3

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 1 ไฟล์ 4

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 3 ไฟล์ 1

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 3 ไฟล์ 2

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 3 ไฟล์ 3

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 3 ไฟล์ 4

รวมแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 1-3  ไฟล์ 1

รวมแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ อนุบาล 1-3 ไฟล์ 2

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ศพด. 2-3 ปี เทอม 1/เทอม 2  

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ศพด. 3-4 ปี

รวมแผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย บูรณาการ ไทย อังกฤษ  STEM

วิธีการดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดที่ลิ้งก์นี้  http://www.aksorn.com/download/

ขอขอบคุณที่มา สำนักพิมพ์ อจท.