วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกครู Tipsแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ doc ป.1 - 6 ดาวน์โหลดแผนการสอนได้ที่นี่

แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอนได้ที่นี่

Advertisement

แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ doc ป.1 - 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ไฟล์ doc ได้ที่นี่

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning หรือ การสอนแบบเชิงรุก วิชาคณิตศาสตร์
1. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
2. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
7. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
8. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
9. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
10. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 รออัพเดต

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 คลิกที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 รออัพเดต

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 รออัพเดต

ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 รออัพเดต

ขอบคุณเนื้อหาจาก พ.ว.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนการสอน active learning ภาษาไทย doc ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning ภาษาไทย ไฟล์ doc ได้ที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments