แผนการสอน Active Learning ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ( ป.2 )

11485

แผนการสอน Active Learning ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ( ป.2 )

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำแผนการสอน หรือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning มาฝากทุกท่านครับ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดนี้สำนักพิมพ์ พว. ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกืจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นแรถมศึกษาปีที่ 2 นี้ จะประกอบไปด้วย แผนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) การงานอาชีพ และ สังคมศึกษา

สำหรับคุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนแบบActive Learning ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ( ป.2 ) ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก สำนักพิมพ์ พว.

แผนการสอน Active Learning ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ( ป.2 )
แผนการสอน Active Learning ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ( ป.2 )

แผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING วิทยาศาสตร์ ป.2
แผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.2
แผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2
แผนการจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2