แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพฐ. ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.

4175

สวัสดีครับวันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ. ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.ทั้งหมดได้จากลิงก์ด้านล่าง

Advertisement

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพฐ.

ดาวน์โหลดเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ศธ

Advertisement

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สพฐ. ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ ศธ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ แนวทางการใช้เงินอุดหนุนรายหัว สพฐ. ปี 2565

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.obec.go.th/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/