แผนภาพสรุป ขั้นตอนดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี อ่านที่นี่..

3993

แผนภาพสรุป ขั้นตอนดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี อ่านที่นี่..

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ  มาฝากคุณครูพัสดุทุกท่านครับ
ซึ่งเป็น  แผนภาพสรุป ขั้นตอนดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี   ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
การกลั่นกรองประสบการณ์กว่า  17 ปี ในการทำงาน กับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองพัสดุ กรมชลประทาน
ของ คุณอธิวัฒน์   โยอาศรี   เป็นภาพเอกสารเผยแพร่บางส่วน  กับผู้ที่สนใจครับ

 

แผนภาพสรุป ขั้นตอนดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี
แผนภาพสรุป ขั้นตอนดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

 

แผนภาพสรุป ขั้นตอนดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี
แผนภาพสรุป ขั้นตอนดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

โดย คุณอธิวัฒน์   โยอาศรี  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจําปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมนักบริหารพัสดุ
แห่งประเทศไทย  ทางทีมงานครูอัพเดตดอทคอม ก็ขอแสดงความยินดี  กับคุณอธิวัฒน์   โยอาศรี   มา ณ โอกาศนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

3. สรุปสาระสําคัญ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ทางทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก  คุณ อธิวัฒน์   โยอาศรี
ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่   ครูอัพเดตดอทคอม