แผนลงทุน กบข. ที่ต้องรู้ก่อนเลือกเปลี่ยน แผนการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน

1239

 

แผนลงทุน กบข
แผนลงทุน กบข

แผนลงทุน กบข. ที่ต้องรู้ก่อนเลือกเปลี่ยน แผนการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ทางเพจ กบข. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน กบข.และการจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยประกอบไปด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ก่อนตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน สมาชิกควรทำความเข้าใจและรู้จักลักษณะของแผนลงทุน กบข. ทั้ง 7 แผน เพราะแผนการลงทุนคือปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับในวันเกษียณ โดยหลักแล้วแต่ละแผนนั้นจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ 4 ประเภทในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนอสังหาฯ และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ อาทิ ทองคำ น้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ

หลักการพื้นฐานของโลกแห่งการลงทุนนั้น “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” เป็นของคู่กัน หากเป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของสภาวะตลาดทุน แต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน

ส่วนแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ จะเน้นสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ ซึ่งแม้จะมีความผันผวนน้อยกว่า แต่ก็อาจทำให้มีโอกาสรับผลตอบแทนน้อยลง

แผนการลงทุน กบข
แผนการลงทุน กบข

ดังนั้น ก่อนที่สมาชิกจะตัดสินใจเปลี่ยนแผนการลงทุน ควรนำหลายปัจจัยมาประกอบการพิจารณา ทั้งปัจจัยของตนเองเรื่องระยะเวลาในการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีความคาดหวังผลตอบแทนแบบใด
ตลอดจนปัจจัยอื่น ได้แก่ แผนการลงทุนนั้นมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด ผลตอบแทนย้อนหลังของแผนการลงทุนนั้นเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่า “ผลตอบแทนในอดีต ไม่ใช่เครื่องยืนยันผลตอบแทนในอนาคต”

ดังนั้น สมาชิกควรพิจารณาสภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ณ ช่วงเวลานั้น ประกอบการตัดสินใจด้วย
สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดของแผนการลงทุนทุกแผนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3cB46L3

หรือสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนทั้ง 7 แผนที่ครูอัพเดตดอทคอม ได้ทำการเผยแพร่ไปจากบทความ แผนการลงทุน กบข. ทำความรู้จัก 7 แผนการลงทุนกบข. ที่คุณครูสามารถเลือกเปลี่ยนได้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพแผนลงทุน กบข. ที่ต้องรู้ก่อนเลือกเปลี่ยน แผนการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน จากเพจ กบข. ค่ะ