วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันแผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัยสถานศึกษา โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัยสถานศึกษา โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

แผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัยสถานศึกษา โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้นเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัยสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุในโรงเรียน โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้นเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 1. การจัดการศึกษาเพื่อ ความปลอดภัย 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัย สถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่มนี้ จะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานศึกษา และในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทํางาน ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทําาจน าเร็จบรรลุตาม วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดแผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัยสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุในโรงเรียน คลิกที่นี่

นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2566 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

ดาวน์โหลดแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุในโรงเรียน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุในโรงเรียน คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments