เชียงใหม่แผ่นดินไหว  4.1 ริกเตอร์ แผ่นดินไหวหลายระลอก จังหวัดแพร่แผ่นดินไหวสองวันติดต่อกัน เช็คที่นี่

407

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 แจ้งว่า เมื่อเวลา 04.36 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

Advertisement

แผ่นดินไหว เชียงใหม่แผ่นดินไหว เชียงใหม่ระทึก ขนาด 4.1 แผ่นดินไหวหลายระลอก จังหวัดแพร่แผ่นดินไหวสองวันติดต่อกัน เช็คที่นี่

กอปภ.ก. ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว พบว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้รับความรู้สึกสั่นไหวอาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก จึงได้แจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนติดตามสถานการณ์และตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพร้อมชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.

แผ่นดินไหว เชียงใหม่แผ่นดินไหว เชียงใหม่ระทึก ขนาด 4.1 แผ่นดินไหวหลายระลอก จังหวัดแพร่แผ่นดินไหวสองวันติดต่อกัน เช็คที่นี่

ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินในพื้นที่ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้เกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องในจังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา 01.39 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ละติจูด 99.886 องศาตะวันออก ขนาด 3.7 ความลึก 3 กิโลเมตร กอปภ.ก. ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว พบว่าพื้นที่อำเภอสูงเม่น วังชิ้น และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้รับความรู้สึกสั่นไหว และยังคงเกิดแผ่นดินไหวตาม ขนาด 1.8 ขนาด 1.5 และขนาด 2.5 ตามลำดับ

Advertisement

แผ่นดินไหว เชียงใหม่แผ่นดินไหว เชียงใหม่ระทึก ขนาด 4.1 แผ่นดินไหวหลายระลอก จังหวัดแพร่แผ่นดินไหวสองวันติดต่อกัน เช็คที่นี่

จ.แพร่ เกิดแผ่นดินไหวสองวันติดต่อกัน จุดศูนย์กลางอยู่ที่ ต.แม่ปาน และ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ แรงสั่นสะเทือนไปถึง ต.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ขณะที่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เผยแผ่นดินไหวที่ อ.ลอง จ.แพร่ เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ยังมีพลังในกลุ่มรอยเลื่อนเถิน

ขอบคุณข้อมูลจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่องราวที่น่าสนใจ สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท Paper and Pencil 20 พฤศจิกายน 2565 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/