แห่สมัครชิงเก้าอี้นักบริหาร”สป.ศธ.”

424

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น จำนวน 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยปลัดศธ. 1 ตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 2
ตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) 2 ตำแหน่ง และรองเลขาธิการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1
ตำแหน่งนั้น
ปรากฏว่ามีข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์สมัครสอบคัดเลือกมากถึง
67 คน เป็นอัตราส่วน 1:11 ถือเป็นปรากฏการณ์ของสป.ศธ.
ที่มีข้าราชการยื่นสมัครจำนวนมาก

 

“ผู้ที่มายื่นสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักบริหารระดับต้นในครั้งนี้
เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กศน. สช. และสป.
แบ่งเป็นสมัครเป็นผู้ช่วยปลัดศธ. 32 คน รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. 36 คน
รองเลขาธิการกศน. 33 คน และรองเลขาธิการสช. 41 คน โดยทั้ง 67 คน
สามารถสมัครเป็นผู้บริหารระดับต้นได้ทุกตำแหน่ง
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ 2 วัน เพราะมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพียง
5 คนเท่านั้น
ทั้งนี้ขอยืนยันกับผู้สมัครทุกคนว่าจะไม่รับฝากใครคนใดอย่างแน่นอน
ขอให้ทุกคนสบายใจ และโปรดเชื่อมั่นในกระบวนการสอบ ที่รับรองได้ 100
เปอร์เซ็นต์ว่าโปร่งใสทุกขั้นตอน” รศ.นพ.กำจรกล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 18 มกราคม 2559