โครงการคนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน ลงทะเบียนขอรับบริจาคและประสงค์บริจาค ที่นี่ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

259

โครงการคนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน ลงทะเบียนขอรับบริจาคและประสงค์บริจาค ที่นี่ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการคนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน ลงทะเบียนขอรับบริจาคและประสงค์บริจาค ที่นี่ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการคนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน ลงทะเบียนขอรับบริจาคและประสงค์บริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน ลงทะเบียนขอรับบริจาคและประสงค์บริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.จัดทำโครงการ รับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัด โครงการ คนละเครื่อง “พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน” เพื่อให้สถานศึกษา มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ สามารถจัดสรรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล เตรียมเปิดรับบริจาค ภายในเดือนกันยายนนี้

ลิงก์ขอรับบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์ประสงค์จะบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน คลิกที่นี่

โครงการคนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน ลงทะเบียนขอรับบริจาคและประสงค์บริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน ลงทะเบียนขอรับบริจาคและประสงค์บริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์ขอรับบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน คลิกที่นี่

ลิงก์ประสงค์จะบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน คลิกที่นี่

รับบริจาคอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
– อุปกรณ์สำหรับ ใช้ในการเรียนออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook /Tablet) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer PC) โทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริง/อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยผู้บริจาค เป็นผู้มอบ ให้แก่สถานศึกษา ด้วยตัวเอง
– การบริจาคเป็นเงินสด

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 281 1753

ขอบคุณเนื้อหาจาค ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลงทะเบียน และ ตรวจสอบสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565