โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 เรียนฟรีจบแล้ว ได้บรรจุครู

3311

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 เรียนฟรีจบแล้ว ได้บรรจุครู

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2565

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 เรียนฟรีจบแล้ว ได้บรรจุครู

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนให้การสนับสนุนผู้รับทุน
– นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อยากเป็นครู ภูมิลำเนาอยู่เขตตำบลที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ฐานะครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ในชั้นม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
– นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอยากเป็นครูเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนครูตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา
– ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและกลับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะพิเศษ สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ระดับตำบลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้รับทุน

ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-01
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-01
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-02
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-02
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-03
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-03
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-04
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-04

 

ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-05
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-05
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-06
ประกาศเปิดรับโครงการครูรักษ์ถิ่น-ปี-2565-06

อ่านประกาศ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 เรียนฟรีจบแล้ว ได้บรรจุครู  ทั้งหมด คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565 เรียนฟรีจบแล้ว ได้บรรจุครู จาก เว็บไซต์ กสศ.