โครงการคลินิก แก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

2292

โครงการคลินิก แก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับ โครงการคลินิก แก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นโครงการของ กบข. มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

โครงการคลินิก แก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล
โครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข. แก้ไขภาระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

โครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อสมาชิก กบข.

กบข. เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อให้สมาชิกเกิดการรับรู้ถึงช่องทางการแก้ไขภาระหนี้ โดยให้การอำนวยความสะดวก แก่สมาชิก กบข. ดังนี้

 

 1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง My GPF Application ระบบจะเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ คลินิกแก้หนี้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์แอด: @debtclinicbysam หลังจากสมัคร และกรอกข้อมูลครบถ้วน จะมีเจ้าหน้าที่ของ คลินิกแก้หนี้ ติดต่อกลับไม่เกิน 1 – 2 วันทำการ
 2. สมาชิก กบข. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ สามารถขอรับ E-Coupon มูลค่า 100 บาท เพื่อยื่นขอรายงานเครดิตบูโร ใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นสมัครเข้าโครงการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

วิธีการขอรับ E – Coupon มูลค่า 100 บาท เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครเข้าโครงการ

 • แอดไลน์ คลินิกแก้หนี้ ไอดี : sam-2266
 • พิมพ์ข้อความ ” กบข. ชื่อ, นามสกุล, ขอ E-Coupon เครดิตบูโร” กดส่ง
 • นำ E-Coupon ไปยื่น ในจุดบริการตรวจเครดิตบูโรในกรุงเทพ ฯ และ ห้างเจ-เวนิว (นวนคร)
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้
 2. อายุไม่เกิน 65 ปี
 3. มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระ รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
 4. ไม่ถูกดำเนินคดี หรือ ถูกดำเนินคดีอยู่แต่ต้องยังไม่มีคำพิพากษา
 5. เป็นหนี้เสีย คือไม่ได้ชำระหนี้หรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำ บัตรเครดิต บัตรกด เงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่เรียกว่า Non bank ที่เข้าร่วมโครงการ เพียง 1 แห่ง เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562

 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าโครงการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงความเป็นหนี้

 

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง My GPF Application ระบบจะเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ คลินิกแก้หนี้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์แอด: @debtclinicbysam
 2. รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 0 2610 2266

ขอบคุณที่มา : กบข.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/