ข่าวดี!! โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยจะทดรองจ่ายเงิน เป็นค่าสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก

1735

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวดีดีมาฝากเช่นเคยครับ โดยวันนี้เป็นเรื่องราวของโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 40/75 หรือ โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 🤔

สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่จะขอรับสวัสดิการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือ มีอายุตัวตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
2. มีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นปัจจุบัน
สามารถขอรับสวัสดิการทดรองจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์รายศพได้ตามระเบียบสำนักงาน สกสค. ว่าด้วยการจ่ายสวัสดิการ 40/75 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : สวัสดิการนี้เป็นสวัสดิการที่ต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่ต้องการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ หรือไม่สามารถชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพได้ด้วยเหตจุผลทั้งปวง และเมื่อสมาชิกเสียชีวิต สำนักงานจะหักจากเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกมาชำระแทน จากนั้นจะนำส่วนที่เหลือมอบให้ทายาทค่ะ

ข่าวดี!! โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. โดยจะทดรองจ่ายเงิน เป็นค่าสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก
ข่าวดี!! โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยจะทดรองจ่ายเงิน เป็นค่าสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
-ใครสมัครได้
– มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-2884574 – 76 , 081-8689251 , 091-4037222 หรือ www.otep-cpks.go.th 👇👇

ที่มา : สกสค.