โครงการบ้านล้านหลังเฟส2 ของ ธอส. ให้กู้ซื้อบ้าน 1.2 ล้าน ของ ธอส. ผ่อนคงที่ 5,000 บาท/เดือน 84 งวด

4882

โครงการบ้านล้านหลังเฟส2 ของ ธอส. ให้กู้ซื้อบ้าน 1.2 ล้าน ของ ธอส. ผ่อนคงที่ 5,000 บาท/เดือน 84 งวด

ซื้อบ้าน ธอส
ซื้อบ้าน ธอส

เปิดลงทะเบียนแล้ว ใครอยากมีบ้านรีบเลย โครงการบ้านล้านหลังเฟส2 ของ ธอส. ให้กู้ซื้อบ้าน 1.2 ล้าน ทั้งบ้านใหม่-มือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. ผ่อนคงที่ 5,000 บาท/เดือน 84 งวด อัตราดอกคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

โครงการบ้านล้านหลัง ธอส
โครงการบ้านล้านหลัง ธอส

โดยโครงการนี้อยู่ในระยะที่ 2 ของ ธอส. ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน, คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน เพื่อจะสร้างครอบครัว และช่วยให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นซื้อที่อยู่อาศัยในราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท
1. อัตราดอกคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี
2. ปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR -2% ต่อปี
3. ปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1% ต่อปี
– กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอก MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี)
4. กู้ 1,200,000 บาท ผ่อนคงที่ 5,000 บาท/เดือน 84 งวด (7 ปีแรก)
5. ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี
6. ค่าธรรมเนียมฟรีค่าธรรมเนียม 4 รายการ ดังนี้
– ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
– ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
– ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
– ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

วัตถุประสงค์ของการยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ โครงการบ้านล้านหลังเฟส2 ของ ธอส. ให้กู้ซื้อบ้าน 1.2 ล้าน ของ ธอส. ผ่อนคงที่ 5,000 บาท/เดือน 84 งวด จากเว็บไซต์ ธอส.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/