โครงการประกวดถ่ายภาพ วิถีชีวิตใหม่ ( new normal) ในหัวข้อ ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง  กรมอนามัย

2762
โครงการประกวดถ่ายภาพ วิถีชีวิตใหม่ ( new normal) ในหัวข้อ ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง  กรมอนามัย
โครงการประกวดถ่ายภาพ วิถีชีวิตใหม่ ( new normal) ในหัวข้อ ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง  กรมอนามัย

โครงการประกวดถ่ายภาพ วิถีชีวิตใหม่ ( new normal) ในหัวข้อ ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง  กรมอนามัย

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  เป็นโครงการดีๆจากทางกรมอนามัย คือ โครงการประกวดถ่ายภาพวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ในหัวข้อ ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง

โครงการประกวดภาพถ่าย วิถีชีวิตใหม่ ในหัวข้อ ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ วิถีชีวิตใหม่ ( new normal) ภายใต้หัวข้อ
“ ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,984 บาท  พร้อมโล่รางวัล
และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างภาพจำเชิงสัญลักษณ์ ตามแนวทางการสร้างความร่วมมือสู่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ประชาชนทั่วไป
2. เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ พฤติกรรม และบริบทของคนไทยในยุคการระบาดของโรคโควิด 19

วิธีส่งภาพผลงานร่วมประกวด
ส่งภาพถ่ายผ่าน Google form ที่ https://forms.gle/R5X4JuhNLrEaAiBQ8

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพ
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2563 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

รางวัล (รวม 19 รางวัล)
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลสำหรับภาพถ่ายที่ เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 16 รางวัล รางวัลละ 999 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ : รับรางวัล ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด..คลิกที่นี่

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  กรมอนามัย