โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น.

3851

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น.

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น.
โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น.

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น.

เพิ่มเพื่อน

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น. เตรียมพบกับ *หลักสูตรที่ 3 *
มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
(Reimagined Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century)
ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขา กพฐ. หลังการอบรม###
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่

1. Microsoft Teams
https://aka.ms/liveobecskill2
2. Obec tv :
http://www.obectv.tv
3. Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/

***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ ###

อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลัง ### คอร์สอบรมเริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ
ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น.
โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล หลักสูตรที่ 3 วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 09.00-12.00 น.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน