โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!

6678

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!
โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!ทุกท่านเตรียมพร้อมนะคะ ศุกร์นี้เจอกัน !!!

*หลักสูตรที่ 1*
“NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา”
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

เราจะพาทุกท่าน
>> มองอนาคตภาพของสถานศึกษา
>> ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาในยุค NEXT Normal Education Reimagined
>> นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริหารสถานศึกษา
>> ประสบการณ์จากผู้บริหารสถาณศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเป็นฐาน
### พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขา กพฐ. หลังการอบรม###

สำหรับผู้สมัครลำดับที่ 1,001 เป็นต้นไป
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่

1. Microsoft Teams
https://aka.ms/liveobecskill1

2. Obec tv :
http://www.obectv.tv

3. Youtube :
https://www.youtube.com/obectvonline

4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline

5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/

***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***

ที่สำคัญ ### อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลัง ###
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://aka.ms/obecskill-report
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่: Facebook Page: Thailand Innovative Educator

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!
โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ.ร่วมกับ Microsoft รับวุฒิบัตรฟรี! จาก สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน