โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “New Tools School สำหรับครูยุคใหม่” รับ40 ท่าน ฟรี!!

1436
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “New Tools School สำหรับครูยุคใหม่”
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “New Tools School สำหรับครูยุคใหม่”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “New Tools School สำหรับครูยุคใหม่”

อบรมความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือสำหรับการสร้างสื่อเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับครูยุคใหม่  (Canva, Quizizz, AnswerGarden)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารศรีศรัทธา (SB) ชั้น 5 ห้อง 501
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

วิทยากร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
จาก บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด

จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
สมัคร —->> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc663diZthPcPQAoZ5pH3PhtQh1U-hY-34ALs3ATNJPMKwfRw/viewform

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “New Tools School สำหรับครูยุคใหม่”
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “New Tools School สำหรับครูยุคใหม่”

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง