วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

Advertisement

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจําปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คลิกที่นี่

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินงานโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกล สร้างชาติ” (พ.ศ. 2563 – 2568) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ การสนับสนุนการให้ความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการ รวมถึงสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และในปี 2564 (ปีที่ 1) มีสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารไปแล้วทั้งสิ้น 10 แห่ง นั้น

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า บัดนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จะดําเนินงานโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจําปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2) จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กําหนด สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2565

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2565

ลิงก์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก OBEC Channel

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เตรียมปรับเพิ่มงบ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมปรับเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments