โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัคร 14-28 ก.พ. 2565

16363

โครงการเพชรในตม ปี 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัคร 14-28 ก.พ. 2565

Advertisement

โครงการเพชรในตม ปี 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ เพชรในตม ปีการศึกษา 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัคร 14-28 ก.พ. 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ใน TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม และโครงการทุนเอราวัณ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ให้นักเรียน ใช้ Web browser “Google Chrome” ในการเข้าระบบและแนบเอกสาร โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัคร 14-28 ก.พ. 2565
โหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
e-mail ติดต่อ [email protected]

การรับสมัคร TCAS 2 โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2565

การรับสมัคร TCAS 2 โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2565

Advertisement

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา (เอกคู่) หลักสูตรการศึกษา บัณฑิต (รหัสสาขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ กระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2565

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การรับสมัคร TCAS 2 โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก ระบบรัสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่องราวน่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ สสวท.ขอเชิญครูสมัครอบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/