โครงการ สอนออนไลน์ สสวท. รวม บทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ ป.1- ม.6

7642

โครงการสอนออนไลน์ สสวท. รวมบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ ป.1- ม.6  

โครงการสอนออนไลน์ สสวท. รวมบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ ป.1- ม.6
โครงการสอนออนไลน์ สสวท. รวม บทเรียนออนไลน์  ตั้งแต่ ป.1- ม.6

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณครู  นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านเช่นเคยครับ
โดยครั้งนี้เป็น โครงการสอนออนไลน์ สสวท. ที่มีการรวม บทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ ป.1- ม.6 ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาครับ

โดย สสวท.เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้เรียนสามารถกำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และการเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง

ซึ่งเนื้อหาเน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง  โดยสื่อวีดิทัศน์การสอนเน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจแนวคิคหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง  สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน

และที่สำคัญคือ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง  (ฉบับปรับปรุง 2560) เพราะได้มีการพัฒนาขึ้น
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.ทั้งสิ้นครับ

ยิ่งในปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่  ซึ่งแพร่กระจายในวงกว้างอยากมาก  การเรียนการสอนแบบออนไลน์  จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในช่วงนี้ครับ..

โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้และดาวน์โหลดได้ที่
https://proj14.ipst.ac.th/

 

ขอให้นักเรียนสนุกกับบทเรียนต่างๆ จาก สสวท.นะครับ
ขอขอบคุณที่มา  สสวท.