โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ

1989

โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคารออมสินและกบข. ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้ครับ

รายละเอียดโครงการ

เป็นสินเชื่อการกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยสมาชิกสามารถนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยใช้บ้านมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร และธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี, 25 ปี หรือจนกว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิต โดยสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ และเมื่อเสียชีวิตลงบ้านที่เป็นหลักประกันจะตกเป็นทรัพย์ของธนาคาร หรือบุตรหลานสามารถซื้อกลับคืนได้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1% ต่อปี ( MRR ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี )

เงื่อนไขข้อกำหนดแคมเปญ

  1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  2. ไม่กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ยกเว้น คู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
  3. ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และมีที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้เป็นหลักประกัน
  4. จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยเท่ากับอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาจ่ายเงินแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
  5. การเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ ให้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และสาธารณูปโภค (กรณีหลักประกันตั้งอยู่ใน พ.ร.บ.จัดสรร)
  6. รายละเอียดต่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาโครงการสำหรับสมาชิกกบข. 9 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562

วิธีการใช้สิทธิ์

  1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง MY GPF Application โดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ
  2. สามารถสมัคร “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)” ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ Call Center โทร. 1115

หมายเหตุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage นั้นก็คือ การจำนองแบบย้อนกลับ คือหากผู้สูงอายุมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็สามารถนำไปจำนองกับกับธนาคารออมสินได้ โดยสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาทรัพย์นั้น และธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นงวดๆ แต่ละเดือน (คล้ายกับบำนาญ) โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

แต่รวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เมื่อครบระยะเวลากู้ตามสัญญาแล้ว สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี หรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้หรือผู้สูงอายุที่ใช้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage ของธนาคารก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามเดิม และมีเงินสำหรับนำไปจับจ่ายใช้สอยได้ โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับใคร หากทว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาของสินเชื่อแล้ว ไม่มีการไถ่ถอนชำระหนี้คืน บ้านนั้นก็จะตกเป็นของธนาคารด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย เงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ธนาคารจึงต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทนี้ โดยได้กำหนดให้ผู้กู้ คู่สมรส ทายาทของ ผู้กู้ ต้องได้รับคำแนะนำเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ประเภทนี้อย่างชัดเจนก่อน

อย่างไรก็ดีทุกท่านควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆของโครงการก่อนทำการกู้ได้ที่  ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ Call Center โทร. 1115 นะครับ

โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ
โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ

ขอบคุณที่มาจาก : กบข.