Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ

โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ

Advertisement

โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคารออมสินและกบข. ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้ครับ

Advertisement

รายละเอียดโครงการ

เป็นสินเชื่อการกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยสมาชิกสามารถนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยใช้บ้านมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร และธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี, 25 ปี หรือจนกว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิต โดยสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ และเมื่อเสียชีวิตลงบ้านที่เป็นหลักประกันจะตกเป็นทรัพย์ของธนาคาร หรือบุตรหลานสามารถซื้อกลับคืนได้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1% ต่อปี ( MRR ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี )

เงื่อนไขข้อกำหนดแคมเปญ

  1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี และไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  2. ไม่กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ยกเว้น คู่สมรสตามกฎหมายที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้กู้
  3. ใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และมีที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้เป็นหลักประกัน
  4. จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยเท่ากับอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาจ่ายเงินแล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
  5. การเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ ให้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และสาธารณูปโภค (กรณีหลักประกันตั้งอยู่ใน พ.ร.บ.จัดสรร)
  6. รายละเอียดต่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

ระยะเวลาโครงการ

Advertisement

ระยะเวลาโครงการสำหรับสมาชิกกบข. 9 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562

วิธีการใช้สิทธิ์

  1. กดรับสิทธิ์ผ่านทาง MY GPF Application โดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน จะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ
  2. สามารถสมัคร “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)” ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ Call Center โทร. 1115

หมายเหตุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage นั้นก็คือ การจำนองแบบย้อนกลับ คือหากผู้สูงอายุมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็สามารถนำไปจำนองกับกับธนาคารออมสินได้ โดยสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคน ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาทรัพย์นั้น และธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นงวดๆ แต่ละเดือน (คล้ายกับบำนาญ) โดยนำเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร ระยะเวลาจ่ายเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

แต่รวมระยะเวลาจ่ายเงินกู้กับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี เมื่อครบระยะเวลากู้ตามสัญญาแล้ว สามารถชำระหนี้ปิดบัญชี หรือสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้หรือผู้สูงอายุที่ใช้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage ของธนาคารก็ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามเดิม และมีเงินสำหรับนำไปจับจ่ายใช้สอยได้ โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับใคร หากทว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาของสินเชื่อแล้ว ไม่มีการไถ่ถอนชำระหนี้คืน บ้านนั้นก็จะตกเป็นของธนาคารด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย เงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ธนาคารจึงต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทนี้ โดยได้กำหนดให้ผู้กู้ คู่สมรส ทายาทของ ผู้กู้ ต้องได้รับคำแนะนำเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ประเภทนี้อย่างชัดเจนก่อน

อย่างไรก็ดีทุกท่านควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆของโครงการก่อนทำการกู้ได้ที่  ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ Call Center โทร. 1115 นะครับ

โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ
โครงการ สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ กู้ได้ สูงสุด 10 ล้าน เปลี่ยนที่อยู่ เป็นเงินบำนาญ

ขอบคุณที่มาจาก : กบข.

 

You might also like