โครงการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีเกียรติบัตร

2707
โครงการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีเกียรติบัตร
โครงการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีเกียรติบัตร

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ” ให้กับสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษและด้านการอาชีวศึกษา ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

โครงการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีเกียรติบัตร
โครงการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

โครงการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีเกียรติบัตร
โครงการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีเกียรติบัตร

โดยเกียรติบัตรจะส่งเข้า E-mailของคุณครูนะคะ ซึ่งต้องใช้เวลา ในการรอ ระบบจัดส่งตามคิว โดยรอประมาณ
1-2อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับคิวในช่วงเวลาที่คุณครูเข้าตอบแบบสอบถามด้วยค่ะ

เข้าตอบแบบสอบถามคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ค่ะ