วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 2564

โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 2564

Advertisement

Advertisement

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน รูปแบบข้อสอบ test blue print ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีโครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 ดังรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1

โครงสร้างข้อสอบ RT ป.1 ด้านที่ สมรรถนะ 1. การอ่านออกเสียง ท 1.1 ป.1/1อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ (คำที่มีรูปวรรณยุกต์ และไม่มีรูปวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไม่ตรงมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้าคำที่มีอักษรนำ)

Advertisement

สมรรถนะ 2. การอ่านรู้เรื่อง

ท 1.1 ป.1/2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/3 ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

เรื่องราวที่นาสนใจ :
ท 1.1 ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน
ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ
ท 3.1 ป.1/2 ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ท 4.1 ป.1/3 เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ
ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก

เรื่องราวที่นาสนใจ : โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

โครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1 test blue print ความสามารถด้านการอ่าน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : เอกสารแนบโครงสร้างแบบทดสอบ RT ป.1

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments