โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 2564 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

7255

โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 2564 หรือจะเรียกว่า โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564

โครงสร้างแบบทดสอบ NT ป.3 2564 หรือจะเรียกว่า โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564 ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบปี ช่วงปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างแบบทดสอบดังกล่าวทางเว็บไซต์ ของสำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา ก่อนที่จะไปดูข้อมูลโครงสร้างแบบทดสอบ NT ป.3 2564 ที่จะจัดสอบปี พ.ศ. 2565 เรามารู้จักกับการสอบ NT กันก่อนครับ

โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 2564 จัดสอบปี พ.ศ. 2565
โครงสร้างแบบทดสอบ NT ป.3 2564 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

การสอบ NT คืออะไร?

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 เป็นอย่างไร

สำหรับปีการศึกษา 2564 สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้กำหนดจำนวนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบในการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดในการวัดความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย
โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย
โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์
โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสอบ NT ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดไฟล์

>> โครงสร้างข้อสอบด้านการอ่าน NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

> โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์

โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้าน

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.สพฐ.