โครงสร้าง ข้อสอบปลายปี ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

3697

โครงสร้าง ข้อสอบปลายปี ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมทีเรื่องราวดีดีมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบครับ โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 สทศ.สพฐ. ได้เผยแพร่ โครงสร้าง ข้อสอบปลายปี ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ทางเพจ สทศ.สพฐ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์

download
https://drive.google.com/…/1t2QaX0KhfxgUHpRT9a-J2h89e…/view…

ลิ้งค์สำรอง
https://dl.n00m.com/239itemsc62.zip

โครงสร้าง ข้อสอบปลายปี ของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 โครงสร้าง ข้อสอบปลายปี ของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562
โครงสร้าง ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 โครงสร้างข้อสอบปลายปี ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.