โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปี 2561 ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นขอให้ไปทำความตกลงกับกระทรวงการคลังถึงความจำเป็น

468

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปี 2561 ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นขอให้ไปทำความตกลงกับกระทรวงการคลังถึงความจำเป็น
 
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีกรมบัญชีกลาง ออกหนังสือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปี 2561 ว่า มีสาระสำคัญให้หลีกเลี่ยงการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ แต่หากหน่วยงานใด ดำเนินการว่าจ้างไปแล้ว กำหนดให้ดำเนินการว่าจ้างไปจนหมดสัญญาแล้วให้ยุบเลิกตำแหน่ง ดังกล่าวต่อไป แต่หากจำเป็นต้องมีการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ก็ขอให้ไปทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม การจ้างให้มีเหตุผลและให้มีขนาดที่เหมาะสม
 
โฆกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ระเบียบนี้ยกเว้นกับกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความตกลงไว้กับกระทรวงการคลังแล้ว และก่อนหน้านี้มีการเชิญชวนให้ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ออกมาต่อต้านระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว จึงขอชี้แจงให้เข้าใจ

ขอบคุณที่มา :สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 28 พ.ค. 2561