โปรแกรมการอบรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน วันที่ 12 พ.ค. 64

1967
โปรแกรมการอบรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน วันที่ 12 พ.ค. 64
โปรแกรมการอบรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน วันที่ 12 พ.ค. 64

โปรแกรมการอบรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน วันที่ 12 พ.ค. 64

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีโปรแกรมการอบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

โปรแกรมการอบรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” (Education Empower)

เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.

09.30-11.00 น. นโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่และความห่วงใยถึงครูทั่วประเทศ

11.00-12.00 น. How to จิตวิทยาเด็ก

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. คลิปตัวอย่างโรงเรียน จัดตัวอย่างการเรียนช่วงเวลาวิกฤตโควิด 5 รูปแบบ

14.00-15.00 น. ปลูกพลังครูสู่ซุปตาร์ในใจเด็ก

15.00-16.00 น. เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

โปรแกรมการอบรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน วันที่ 12 พ.ค. 64
โปรแกรมการอบรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน วันที่ 12 พ.ค. 64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ