โปรแกรมการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 64 พร้อมลิงก์รับชม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”

1167
โปรแกรมการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 64 พร้อมลิงก์รับชม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”
โปรแกรมการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 64 พร้อมลิงก์รับชม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”

โปรแกรมการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 64 พร้อมลิงก์รับชม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”

โปรแกรมการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 64 พร้อมลิงก์รับชม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีโปรแกรมการเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” (Education Empower)
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

โปรแกรมวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 10.00 น. “เสน่ห์ภาษากายผ่านเลนส์” โดย อาจารย์แมน วทัญญู มุ่งหมาย CEO Star is Born อาจารย์มีนา คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง ผู้อํานวยการสถาบัน TalentD

เวลา 10.00 – 11.00 น. AKSORN ON LEARN” โดย คุณกอบกุล ดวงมณี และคุณปรัชญา วังน้อย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

เวลา 11.00 – 12.00 น. “แนวทางการศึกษายุคใหม่ กับเบรนคลาวด์” โดย คุณพิศาล วชิราชัย โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย

เวลา 13.00 – 14.00 น. “วัฒนาพานิช พร้อมพิชิตการเรียนออนไลน์” โดย คุณบันเทิง แผนงาม และคุณทัศวรรณ คําแป้น บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด

เวลา 14.00 – 15.00 น. E-Sport อาชีพในฝันทําเงิน ฝันใหญ่ไปให้ถึง” โดย อาจารย์ทนง คมภาสกร สถาบัน Inside Out Academy

เวลา 15.00 – 16.00 น. “เรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัด” โดย พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี และอาจารย์จันทิมา เจษฎารัตติกร ทีมติวเตอร์จาก Classonline

โปรแกรมการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 64 พร้อมลิงก์รับชม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”
โปรแกรมการเรียน วันที่ 17 พ.ค. 64 พร้อมลิงก์รับชม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”

โดยสามารถรับชม Online พร้อมกันทั่วประเทศ 09.00 เป็นต้นไป ได้ทาง

OBEC Channel

  1. http://www.youtube.com/OBECTVONLINE
  2. http://www.facebook.com/obectvonline
  3. http://www.obectv.tv

ระบบ Application Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4140426104
Meeting ID: 414 042 6104

เว็บไซต์ www.opec.go.th

เพจ Facebook ของ สช.
http://www.facebook.com/opecoffice

และดูย้อนหลัง ได้ที่ www.opec.go.th

และ Application สช. On Mobile

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ