Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 และ PISA ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Advertisement

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560)และ โปรแกรมประมวลผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA” ชั้น ม.1-3 (ครั้งที่ 1/2560 : เดือนมิถุนายน 2560)
… โปรแกรมประมวลผลสอบอ่านเขียน 
หวังจะช่วยโรงเรียนลดภาระ
ยุคสมัยการรายงานจิปาถะ 
ทั้งยังจะมีข้อมูล “เพื่อพัฒนา” …
… รู้ว่าเด็กเป็นอย่างไรจะได้ช่วย 
เหมือนคนป่วยเจ็บไข้ได้รักษา
จัดยาให้ตรงตามเหตุแห่งโรคา 
มั่นใจว่าโรคร้ายหายแน่นอน …
… โรคนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ขอเพียงให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อต่อกร 
ต้องราญรอนโรคร้ายให้หมดลง …
… ที่สำคัญทุกฝ่ายต้องช่วยกัน 
 ร่วมผลักดันให้บรรลุตามประสงค์
พร้อมเคลื่อนขับสอดรับอย่างมั่นคง 
ให้สมดังเจตจำนงที่ต้องการ …

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


Advertisement

ดาวน์โหลด >> ระดับชั้น ป.1-6

ดาวน์โหลด >> ระดับชั้น ม.1-3

ขอบคุณที่มาจาก : ศน. Suwit Bangngirn

You might also like