โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ฟรี สำหรับเรียนรู้การเขียนโค้ดดิ้ง coding

6417

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมี โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ฟรี สำหรับเรียนรู้การเขียนโค้ดดิ้ง coding จาก เพจ IoT Engineering Education @ KMUTNB มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ไปดูกันเลยนะคะ

12 ซอฟต์แวร์ฟรี !!! สำหรับเรียนรู้การเขียนโค้ด (โค้ดดิ้ง) เริ่มต้นจากการต่อบล็อกเชิงกราฟิก ไปสู่การเขียนโค้ดในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ได้

หลังจากได้ศึกษาหาข้อมูลและทดลองใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ (เน้นฟรี และถ้าเป็น Open Source ก็ยิ่งดี) มาสัก 1 ปี เพื่อนำมาเป็นตัวเลือกในการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ก็พอจะมองเห็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

ถ้าเริ่มต้นจาก คนที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อน ก็คงจะเริ่มด้วยการต่อบล็อกหรือเขียนโปรแกรมเชิงกราฟิก เน้นการใช้คำสั่งพื้นฐาน วางแผนขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ หลาย ๆ โรงเรียนก็เริ่มแบบนี้กันแล้ว เช่น ใช้ Scratch หรืออื่น ๆ

เมื่อมีความเข้าใจหลักการ ‘โค้ดดิ้ง’ ได้ระดับหนึ่งแล้ว ถัดไปคือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ได้จริง เช่น ภาษา Python, JavaScript หรือ C/C++ เป็นต้น ซึ่งจะยากขึ้น เพราะต้องเข้าใจคำสั่ง รูปแบบประโยค เป็นต้น

ในโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น IoT หรือหุ่นยนต์ (Robotics) หรือระบบงานอัตโนมัติต่างๆ (Automation Systems) จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ (บางทีก็เรียกว่า Devices หรือ Things) การเขียนโค้ดเพื่อสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ก็ถือว่า เป็นความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้

References 
– Google Blockly Games
🔗 https://blockly-games.appspot.com/

– Scratch 3.0:
🔗 https://scratch.mit.edu/
– Scratch Link Extensions
🔗 https://scratch.mit.edu/microbit
🔗 https://scratch.mit.edu/ev3

– Microsoft Makecode for Microbit
🔗 https://makecode.microbit.org/

– Micropython for Microbit
🔗 https://microbit.org/code/

– Wyliodrin
🔗 https://www.wyliodrin.org/
🔗 https://wyliodrin.com/

 

– STEMpedia PictoBlox
🔗 https://thestempedia.com/product/pictoblox/
🔗 https://thestempedia.com/prod…/pictoblox/download-pictoblox/

– MicroBlocks
🔗 http://microblocks.fun/
🔗 http://microblocks.fun/download

– Arduino IDE
🔗 https://www.arduino.cc/en/main/software

– Arduino Create
🔗 https://create.arduino.cc/

– Mu Editor for Python / MicroPython / CircuitPython
🔗 https://codewith.mu/en/download
🔗 https://microbit.org/code/

 

– AUTODESK Tinkercad
🔗 https://www.tinkercad.com/circuits
🔗 https://www.tinkercad.com/learn/circuits

👉 ที่มา IoT Engineering Education @ KMUTNB, Bangkok / Thailand

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย