โรงพยาบาลครู แนะนำบริการโรงพยาบาลครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ

1656
โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ
โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ

โรงพยาบาลครู แนะนำบริการโรงพยาบาลครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ

โรงพยาบาลครู อีกหนึ่งภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ งานบริการด้านสุขภาพ โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้

โรงพยาบาลครู แนะนำบริการโรงพยาบาลครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ – การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ และงานส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2
โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2

โรงพยาบาลครู แนะนำบริการโรงพยาบาลครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ – การตรวจรักษาทางทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และสร้างเสริมสุขภาพฟัน

โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2
โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2
โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2
โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ :เปิดเทอม 2565 ศธ.เน้นจัดการเรียนการสอน on-site

เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1/2565 ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้น On-Site

โรงพยาบาลครู แนะนำบริการโรงพยาบาลครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ
– การตรวจรักษานอกสถานที่ ณ กระทรวงพาณิชย์
– การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) ณ กระทรวงศึกษาธิการ

โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2
โรงพยาบาลครู กระทรวงศึกษาธิการ 2

โรงพยาบาลครู แนะนำบริการโรงพยาบาลครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่น เพื่อเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสด สอบถามเพิ่มเติม 0 2281 3178
บริการและการรักษา http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=4206