การพิจารณาการ ขอยกเว้น เงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก

1822
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก

 

การพิจารณาการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ว28

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เหตุผลความจำเป็น

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ