โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 120 คน ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ

3221

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมีเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับการบรรจุผอ.และครูใน โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คนมานำเสนอครับ

โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา ตำแหน่งรองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน….. ได้กล่าวในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศโดยมีประเด็นเกี่ยวกับการบรรจุผอ.และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้…

“อยากจะพูดเรื่องกรอบอัตรากำลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าวันนี้เราเดินไปถึงไหนและท่านจะคิดต่อย่างไร”

ประเด็นที่ 1 ก็คือเรื่องกรอบอัตรากำลังของเขตพื้นที่ ขณะนี้กรอบอัตรากำลังได้จัดทำไปถึงสพม.ทั้ง 42 เขต ตอนนี้มีอัตรา มีกรอบให้ และเสนอไปที่ก.ค.ศ. สิ่งที่อยากทำความเข้าใจให้ตรงกันคือ กรอบอัตรากำลังของครูแลผู้บริหารสถานศึกษา
ขณะนี้ สพฐ.ได้ส่งกรอบอัตรากำลังที่คืนจากการเกษียณอายุราชการและมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่

เรื่องที่ 1 เรื่องของอัตรากำลังครู การคืนให้โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ถ้าต่ำเกณฑ์ให้ท่านคืนในโรงเรียนที่ต่ำเกณฑ์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการ แต่ถ้ามีจำนวนนักเรียนที่ต่ำกว่า 120 คน ตอนนี้มีความเข้าใจไขว้เขวกันหลายมิติ  โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ถ้าหากอยู่บนเกาะ บนแก่ง บนภูเขาสูง หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษ สามารถจัดสรรอัตรากำลังครูได้ตามปกติ ขอเพียงว่าต่ำเกณฑ์ ส่วนโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดสรรได้คือโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกติ ไม่ได้อยู่บนเกาะ บนแก่ง บนภูเขา ชายแดน และไม่อยู่ในโครงการพิเศษ

ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120 คนไม่ให้บรรจุผอ. แต่โรงเรียนที่มีนักเรียนตำกว่า 120 คน จะไม่ได้คืนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนปกติเท่านั้น ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่บนเกาะ บนแก่ง บนภูเขาสูง หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษ หากผอ.โรงเรียนนั้นเกษียณก็ให้ขอคงอัตราไว้ได้

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีโรงเรียนที่มีผอ.เกษียณ ในโรงเรียนปกติ เช่น ร้อยเอ็ด เขต 2 มีโรงเรียนเยอะๆห่างกัน 3 กิโลเมตร ตรงนั้นไม่คืนให้ แต่มีทั้งหมดที่จะไม้ได้จัดสรรคืน เพียงแค่ 600 กว่าอัตราเท่านั้น

สรุปได้ว่า :
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตำกว่า 120 คน ยังสามารถบรรจุ ผอ. หรือ ครูได้ ถ้าอยู่บนเกาะ บนแก่ง บนภูเขาสูง หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพิเศษ ครับ ส่วนโรงเรียนในเขตพื้นที่ปกติไม่สามารถบรรจุให้ได้ครับผม

โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 120 คน ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ
โรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ถ้าอยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถบรรจุครูและผอ.ได้ตามปกติ

่ทานสามารถดูและฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุผอ.และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้จากบันทึกการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2562 เพิ่มเติมได้ที่นี่ :


ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอบคุณที่มา : การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2562