โรงเรียนบ้านปากละงู สพป.สตูล รับสมัครพนักงานราชการ 14 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

813

โรงเรียนบ้านปากละงู สพป.สตูล รับสมัคร ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย เงินเดือน 18,000 บาท

เปิดรับสมัคร 14 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง ครูผู้สอน

เงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ปริญญาตรีทางการศึกษาฯ กลุ่มวิชาภาษาไทย

มีใบอนุฐาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

รายละเอียด : ดาวน์โหลด