โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2093
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

รับสมัครครูอัตราจ้าง
วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)

คุณสมบัติ :
1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) เพศชาย หรือ หญิง
3) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ฯลฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 098-3235515 รองฯ พิชญา ศิริวงค์
084-4389715 รองฯ ศิรพรรณ แก้วสุด

โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท