โรงเรียนบ้านป่าฝางรับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 14 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

757

โรงเรียนบ้านป่าฝาง สพป.สตูล รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์

วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาตรีทางการศึกษาฯ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

เปิดรับสมัคร 14 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มีใบอนุฐาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รายละเอียด : ดาวน์โหลด