Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โรงเรียนร่วมพัฒนาเตรียมเสนอ เกณฑ์คัดผอ.-ครู โดยครูไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพฯ

Advertisement

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ว่าที่ประชุมติดตามการดำเนินการโครงการดังกล่าวทั้ง 50 โรงเรียนใน 30 จังหวัด โดยหารือถึงการประเมินและติดตามผลควบคู่กับการทำงานวิจัย นอกจากนี้ ยังพิจารณารายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯในระยะที่ 2 กว่า 20 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกว่า 10 โรง ซึ่งต้องพิจารณาว่ามีความพร้อมและเข้าใจปรัชญาของโครงการหรือไม่

 

 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่าสำหรับการจัดทำหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล ที่จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนร่วมพัฒนาบริหารจัดการที่รวดเร็วและเป็นอิสระนั้น ได้หารือหลักการกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอหลักเกณฑ์กลางเพื่อใช้ในกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนา ให้ ก.ค.ศ.พิจารณา โดยจะมีทั้งการคัดเลือกและโยกย้าย ผอ.สถานศึกษา การคัดเลือกและโยกย้ายครู เรื่องวิทยฐานะ

 

และการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้ามาสอนได้ เชื่อว่าหากเปิดช่องในเรื่องนี้จะช่วยทำให้คนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาสอนและถ่ายทอดความรู้ได้.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

 

 

 


You might also like