โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

1688
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย และกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา อย่างละ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน (งบประมาณรายได้สถานศึกษา) เปิดรับสมัครวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ประภาศโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทษา เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน งบประมาณเงินรายได้สถามศึกษา

ด้วยโรงเรียนหลักส่องเสริมวิทยา อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีความประสค์จะรับสมัครสอบคัดเสือกบุคคเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชากาษาไหย และกลุ่มวิชาอกพลศึกษา โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน ๒ อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัดรา

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรู้สอน กลุ่มวิชาเอกพลศึษา จำนวน ๑ อัตรา

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

 

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

 

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

 

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

 

โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา
โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รับสมัคร คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย และเอกพลศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา