โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 7 อัตรา

2695
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา
👉ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 3 อัตรา
👉ครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไ ป 1 อัตรา
👉ครูอัตราจ้างวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
👉ครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
👉ครูอัตราจ้างการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

2 บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
👉เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) 1 อัตรา
👉เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) 1 อัตรา

👤 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2563 โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร และ Scan QR CODE พร้อมแนบเอกสารการสมัคร หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

1. ใบสมัครครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
👉 https://drive.google.com/…/1wYx9GHjRLBGLMfpToKCypDP70q…/view

2. กรอกข้อมูลสมัครครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
👉 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdfVl_t_H_73t-Pt-…/viewform

รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

 

งานอื่นๆที่น่าสนใจ :

ข้อมูลจาก T.U.P.P.