โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง ครูผู้สอนแนะแนว เงินเดือน 15,000 บ. ( สมัคร 11 – 19 มิถุนายน 2562 )

1282

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
============================================
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้    1. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดั้งนี้

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์  http://tesaban6.ac.th/web/