โรงเรียนเมืองหลังสวน รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

559

ด้วย
โรงเรียนเมืองหลังสวน
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในอัตราว่างของโรงเรียนเมืองหลังสวน จำนวน 1
อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา ในตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียด : ดาวน์โหลด