Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

โรงเรียนเมืองหลังสวน รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

Advertisement

1

ด้วย
โรงเรียนเมืองหลังสวน
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในอัตราว่างของโรงเรียนเมืองหลังสวน จำนวน 1
อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา ในตำแหน่งครูผู้สอน

Advertisement

รายละเอียด : ดาวน์โหลด