โรงเรียน สพฐ.ขอทยอยเปิดแบบ On site

1277

โรงเรียน สพฐ.ขอทยอยเปิดแบบ On site

โรงเรียน สพฐ.ขอทยอยเปิดแบบ On site
โรงเรียน สพฐ.ขอทยอยเปิดแบบ On site

โรงเรียน สพฐ.ขอทยอยเปิดแบบ On site

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนประชุมคณะทำงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ที่อยากขจัดและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ทิ้งใครข้างหลัง

ดังนั้นจากนโยบายของรมว.ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงรับมาดำเนินการมาขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติ ซึ่งนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยในที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่ามีกี่ประเภท และสาเหตุปัญหาที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษา เพื่อแบ่งรูปแบบการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างตรงจุด

“สพฐ.มุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้ให้ได้ ซึ่งจะวางแนวทางมอบหมายหน่วยงานทีเกี่ยวข้องค้นหาเด็กตกหล่นที่หลุดนอกระบบการศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าอยู่ตรงไหน เขตไหน อำเภออะไร เพื่อนำเด็กเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้ เพราะส่วนหนึ่งเรามีข้อมูลจากการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาทจะต้องระบุตัวตนของนักเรียน แต่เรากลับพบว่า มีเด็กจำนวนหนึ่งยังไม่มีการติดต่อเข้ารับการจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้นเราจะค้นหาจากฐานข้อมูลนี้ด้วย สำหรับเด็กที่มีเหตุจำเป็นต้องย้ายตามครอบครัวจนทำให้หลุดระบบการศึกษานั้นเราจะตามไปค้นหาด้วยเช่นกัน เพราะหากเด็กไม่สะดวกจะเรียนในระบบได้จริงๆก็อาจมาเรียนการศึกษานอกระบบแทน หรือการสร้างอาชีพให้เกิดรายได้เลี้ยงครอบครัว เนื่องจากสพฐ.ทำงานร่วมกับกศน.อาชีวศึกษาและภาคเอกชนต่างๆอยู่แล้ว” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล โรงเรียน สพฐ.ขอทยอยเปิดแบบ On site จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู