โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.6 ของสพฐ.

4752

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระฯอื่นๆกำลังอัพโหลดขึ้นนะครับ)

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

– ดอกไม้กับการสืบพันธุ์ของพืช

– เมฆ หมอก ฝน

– ระบบสุริยะจักรวาล

– ระบบอวัยวะภายในร่างกายของเรา

– วัฏจักรชีวิตของแมลง

– อาหารและสารอาหาร

 

ระดับมัธยมศึกษา

– ลักษณะทางพันธุกรรม

– ห่วงโซ่อาหาร

– อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

– กระบวนการสังเคราะห์แสง

– การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ

– ซากดึกดำบรรพ์

– เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ

– แผ่นดินไหว

– มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย

– ระบบประสาทรอบนอก

– ระบบสมอง

– ร่างกายของพืชเป็นเช่นไร

– กรด-เบสในชีวิตประจำวัน

– การตอบสนองของพืช

– การทดสอบสารอาหาร

– การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

– ภาวะโลกร้อน

– แสงและการรับรู้สี

ชุดบทเรียนวิชาฟิสิกส์

– การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ 

– แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 

– การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 

– งานและพลังงาน 

– โมเมนตัมและการดล 

– การเคลื่อนที่แบบหมุน 

– สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 

– ของไหล 

– ความร้อน 

– คลื่นกล 

– เสียง 

– แสง 

– แสงและทัศนอุปกรณ์ 

– ไฟฟ้าสถิต 

– ไฟฟ้าและแม่เหล็ก1 

– ไฟฟ้าและแม่เหล็ก2 

– คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

– ฟิสิกส์อะตอม 

– ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

– วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

 

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ