CAI เพื่อพัฒนา การคิดสร้างสรรค์ ของ สพฐ.

2649

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

CAI เพื่อพัฒนา การคิดสร้างสรรค์ ของ สพฐ.
CAI เพื่อพัฒนา การคิดสร้างสรรค์ ของ สพฐ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กลุ่มสาระฯอื่นๆกำลังอัพโหลดขึ้นนะครับ)
เนื่องจากไฟล์ดาวน์โหลดไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วจาก สพฐ. จึงต้องขออภัยด้วยค่ะ

CAI เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์

* ขนมไทย

*ดนตรีไทย

*ประเพณีไทย

*ระบายสีตัวละครในวรรณคดี

*แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

เนื่องจากไฟล์ดาวน์โหลดไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วจาก สพฐ. จึงต้องขออภัยด้วยค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/