โหลดฟรีครับ!CAI วิชาภาษาไทย ป.1-ม.6 จาก สพฐ.

3343

โหลดฟรีครับ!CAI วิชาภาษาไทย ป.1-ม.6 จาก สพฐ.

สื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กลุ่มสาระฯอื่นๆกำลังอัพโหลดขึ้นนะครับ)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

– นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง ปลาบู่ทอง

– นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง พิกุลทอง

– นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่อง พรานกับลูกเศรษฐี

– นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง จำปาสี่ต้น

– นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง กำพร้าไหคำ

ระดับมัธยมศึกษา

– ชวนน้องเขียนกลอน

– เด็กไทยยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน

– สื่อสารผ่านราชาศัพท์

– อ่านแล้วคิดพินิจคุณค่า

 – ตามรอยพระมัทรี

– มหาชาติ สมบัติชาติ

– สนุกกับเกมคำ

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ