ดาวน์โหลด เกียรติบัตร หลักสูตร การบริหารจัดการผลการเรียนด้วย ระบบ Schoolmis

4026

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร หลักสูตร การบริหารจัดการผลการเรียนด้วย ระบบ Schoolmis

 

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

ขอบคุณ สำหรับการรอคอย เนื่องจากที่ผม นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำระบบการอบรม Online ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอันจะนำไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ ในยุคนี้ โดยเรื่องแรกที่ได้จัดทำเป็นระบบการเรียน Online ในห้วข้อ หลักสูตรและการบริหารจัดการผลการเรียนด้วย ระบบ Schoolmis ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูเป็นจำนวนมาก แต่ระบบที่ใช้เป็นระบบ ของ Google และใช้ Application ในการส่ง e-Mail สำหรับผู้ที่ผ่าน 80 % ในการทำแบบทดสอบ แต่ระบบยังไม่รองรับในเรื่องของการส่ง e-mail ในปริมาณ มากๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บางท่าน ไม่ได้รับ ใบประกาศผ่านการอบรม ผ่านทาง e-mail ซึ่งยอดขนะนี้มีครูที่สนใจในการทำแบบทดสอบ เกือบ 5 หมื่น คน ผมจึงได้ทำการพัฒนาระบบ เองโดยเขียนเป็นเว็บ Application ผ่านเว็บไซต์ ของทางโรงเรียน http://banbok.ssk.in.th/course_online ซึ่งผู้ใช้ที่ผ่านการอบรมสามารถทำการ Download และพิมพ์ ใบประกาศผ่านการอบรมได้ แต่ขอชี้แจงว่าใบประกาศดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้เป็น ใบประกาศที่รับรองจาก คุรุพัฒนา เพื่อใช้ในการเลือ่นวิทยฐานะ แต่ใช้ในการอ้างอิง ในเรื่องของการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเองได้อยู่เสมอ ทางทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
มีความตั้งใจ จะทำสื่อในรูปแบบ คลิป ผ่าน Youtube หรือเว็บไซต์ ในการสอน Online เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ใช้ทำการศึกษาค้นค้วาหาความรู้ให้ตนเอง ฝากเป็นกำลังใจเรา facebook โรงเรียนบ้านบก และ youtube : โยธี อัครพงษ์ ด้วยนะครับ
http://banbok.ssk.in.th/course_online
โรงเรียนบ้านบก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
https://www.youtube.com/channel/UCA4ptspo88wQ0aYqZLBMtSA

 

ตัวอย่างใบประกาศ 

โดยหลังจากคุณครู ทำแบบทดสอบผ่านแล้ว สามารถเข้าไปโหลดเกียรติบัตรได้ ในวันถัดไปค่ะ
และหากคุณครูไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ ให้ทำในวันถัดไปนะคะ เนื่องจากระบบจำกัดจำนวนคนในแต่ละวันค่ะ 

 

คลิกทำแบบทดสอบ

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านบก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้จัดทำหลักสูตรดีๆในครั้งนี้