Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ใครขึ้นบัญชีไว้เช็กด่วน!! สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลาง) จำนวน 31 อัตรา

Advertisement

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยมีการเรียกบรรจุในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6 ตำแหน่งรวม 31 อัตราดังนี้ครับ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 17 อัตรา
6. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่ ศธ 04009/6890 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพฐ.(ส่วนกลาง)

ที่ ศธ 04009/6900 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. (ส่วนกลาง)

Advertisement

ที่ ศธ 04009/6888 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง)

ที่ ศธ 04009/6885 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง)

ที่ ศธ 04009/6880 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง)

ที่ ศธ 04009/6877 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพฐ.(ส่วนกลาง)

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like