ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

3066
ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สวัสดีครับ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆเกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว3/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 มาให้คุณครูที่สนใจและมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานการสอนเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา ได้อ่านศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อที่จะเตรียมตัวก้าวไปสู่สายงานบริหารสถานศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะที่สำคัญคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งครูอัพเดตดอทคอมได้สรุปย่อมาให้คุณครูทุกท่านได้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองกันครับ

มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่และลวามรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษารองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธิ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

2. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยตำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

2.1 ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ

2.2 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

2.3 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

ชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.4 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 

มาตรฐานตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

2. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

2.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ

2.2 ตำแหน่ครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.4 ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ใครมีสิทธิ์สอบได้บ้าง? เช็กคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ครับ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.